کلمه کلیدی خود را وارد کنید

مدرس ما

آقای دکتر بصیر ملکی

دکترای رشته شیمی

کاردانی در رشته مهندسی شیمی – پتروشیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی در رشته مهندسی شیمی -پتروشیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی – گرایش پدیده های انتقال از دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکترای تخصصی مهندسی شیمی از دانشگاه گیلان رشت

مشاوره 100%
مقدار زمان آنلاین جهت تدریس 70%
تسلط به زبان انگلیسی 80%

مدرسان ما

دیدار با مدرسان ما