کلمه کلیدی خود را وارد کنید

مدرس ما

آقای دکتر آیت هندالیان پور

دکترای رشته صنایع

کاردانی در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

کارشناسی در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه تهران

دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تهران

مشاوره
مقدار زمان آنلاین جهت تدریس
تسلط به زبان انگلیسی

مدرسان ما

دیدار با مدرسان ما