کلمه کلیدی خود را وارد کنید

وبلاگ

آقای دکتر آیت هندالیان پور

آقای دکتر آیت هندالیان پور

آقای دکتر آیت هندالیان پور دکترای رشته صنایع کاردانی در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز کارشناسی در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه تهران دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تهران مشاورهمقدار زمان آنلاین جهت تدریستسلط به زبان انگلیسی مدرسان ما دیدار با [...]
آقای دکتر بصیر ملکی

آقای دکتر بصیر ملکی

آقای دکتر بصیر ملکی دکترای رشته شیمی کاردانی در رشته مهندسی شیمی - پتروشیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی در رشته مهندسی شیمی -پتروشیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال از دانشگاه سیستان و بلوچستان دکترای تخصصی مهندسی شیمی از دانشگاه گیلان رشت مشاوره 100%مقدار زمان [...]