چگونه مقاله نویسی را شروع کنیم؟ اگر شما دانشجو یا علاقمند به پژوهش هستید حتماً می‌دانید که این روزها تنها راه طی کردن مسیر تحصیلات تکمیلی تسلط به مقاله نویسی است. ما با استفاده از تجربیات تمام اساتید و پژوهشگران موسسه که رزومه پژوهشی آن‌ها بی‌نظیر است و مقالات بیشماری در مجلات معتبر ISI دارند این مطالب را برای […]

ساختار یک مقاله ی علمی : در بسیاری از رشته ها ساختار مقالات علمی شبیه به هم است. در اواسط قرن نوزدهم میلادی و اوایل قرن بیستم به تدریج بحث روش شناسی مقالات علمی مطرح شد و سردبیران مجلات از نویسندگان خود خواستند تا آثار خود را در قالب سازمان یافته تری بنویسند. در حال […]